لوله دو جداره اسپیرال

لوله دوجداره اسپیرال پلی اتیلن  جهت انتقال سيالات در شرايط ثقلي و كاربردهاي فشار پائين مورد استفاده قرار میگيرد. مواد اوليه لوله هاي پلي اتيلن اسپيرال شامل مشخصات عمومي لوله هاي پلي اتيلن نيز ميباشند.لوله اسپیرال پلی اتیلن عموما در سايزهاي بزرگ تولید مي شود كه ديوارهاي آن از پلي اتيلن دانسيته بالا (HDPE) ساخته ميشود. البته ساخت اين نوع لوله ها با استفاده از تكنولوژي نوینی صورت میگیرد.

 کاربرد:

شبکه های فاضلاب شهری و فاضلاب های شهری

شبکه های زهکشی

مصارف کشاورزی و آبیاری زهکشی

ذخیره کردن آب باران

سیلو های مواد جامد و یا سیال

مخازن مواد شیمیایی