لوله تک جداره آبیاری و آب رسانی

از این لوله ها در فشارهای بین ۲ تا  اتمسفر (بسته به مواد اولیه و قطر و ضخامت لوله) و در سایز های 16 الی 400 میلیمتر در صنایع مختلف استفاده نمود.

کاربرد: استفاده در شبکه های آبرسانی شهری و روستایی/ استفاده در سیستم های آبیاری تحت فشار/ استفاده درتاسیسات ساختمان